Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp bôi trơn trục chính máy CNC trên cơ sở mô phỏng số.
Authors: Phùng Văn Tùng
Advisor: Lê Giang Nam
Keywords: Máy công cụ; Bôi trơn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bôi trơn ổ trục chính máy CNC. Nguyên lý hình thành và mô phỏng số quá trình hình thành hỗn hợp bôi trơn dạng sương khí / dầu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3786
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273518-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 100,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273518.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,18 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.