Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp dẫn động robot hàn di động.
Authors: Đặng Văn Đông
Advisor: Trần Đức Trung
Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot; Dẫn động
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cấu trúc robot hàn di động. Robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu dẫn động của robot hàn di động.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3789
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273675-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273675.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.