Thông tin tài liệu


Title: Giải thuật di truyền giải bài toán P-Median có hạn chế khả năng
Authors: Dương Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Công nghệ thông tin; Giải thuật di truyền
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết một số bài toán NP. Giới thiệu bài toán p-median có hạn chế khả năng và các hướng tiếp cận bài toán. Giải thuật di truyền để giải quyết bài toán p-median. Kết quả thực nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/379
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000232113.pdf.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000232113.TT.pdf.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 115,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.