Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế độ cắt dao tiện có lưỡi cắt tròn.
Authors: Lê Minh Chính
Advisor: Trịnh Minh Tứ
Keywords: Dao tiện; Cắt
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu vật liệu dụng cụ cắt và cơ sở vật lý của quá trình cắt. Nêu các thông số hình học của dụng cụ. Chất lượng bề mặt gia công. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm, thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của V,S,t đến chất lượng bề mặt dao tiện có lưỡi cắt tròn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3791
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273788-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 134,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273788.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.