Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động lực học kết cấu Robot Harmo
Authors: Đặng Vũ Vinh
Advisor: Lê Giang Nam
Keywords: Máy gia công; Ứng dụng; Phần mềm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy CNC - trung tâm gia công UCP600. Nghiên cứu hệ điều hành Heidenhain iTNC530. Vận hành trung tâm gia công UCP600. Ứng dụng phần mềm Solidworks 2012 để thiết kế. Lập trình gia công chi tiết tuabin trên trung tâm gia công CNC 5 trục
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3794
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295005-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 476,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295005.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,99 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.