Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phần mềm mô phỏng để nghiên cứu các bài toán ghép ống.
Authors: Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Advisor: Thái Thế Hùng
Keywords: Ống; Phần mềm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán ống dày, các phương pháp phần tử hữu hạn, phần mềm ansys. Bài toán ghép ống, các ví dụ minh họa và mô phỏng số.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3795
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295061-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 138,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295061.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.