Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot hàn ống dẫn dầu khí.
Authors: Nguyễn Ngọc Anh
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot; Chuyển động
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về robot, công nghệ hàn hồ quang, cấu trúc chung của robot hàn, một số loại robot hàn, ứng dụng robot hàn trong ngành dầu khí. Tính động học robot hàn ống dẫn dầu khí. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot hàn ống dẫn dầu khí.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3798
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273583-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 169,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273583.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.