Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy trình công nghệ hàn dưới nước để hàn sửa chữa các kết cấu giàn khoan.
Authors: Hoàng Văn Tiệp
Advisor: Nguyễn Tiến Dương
Keywords: Giàn khoan; Kết cấu; Hàn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hàn dưới nước, kết cấu giàn khoan, tính cấp thiết của việc nghiên cứu hàn dưới nước để sửa chữa các kết cấu giàn khoan. Các phương pháp hàn dưới nước. Kết cấu cần hàn sửa chữa và lựa chọn phương pháp, vật liệu, thiết bị hàn. Quy trình công nghệ hàn sửa chữa kết cấu giàn khoan. Kiểm tra chất lượng mối hàn dưới nước.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3799
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273666-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 202,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273666.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.