Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ngược trong thiết kế và kiểm tra các sản phẩm cơ khí cấu thành từ các bề mặt tự do.
Authors: Phạm Văn Huân
Advisor: Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Cơ khí; Sản phẩm; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật ngược. Các phương pháp đo, quét dữ liệu và máy scan 3D. Giới thiệu phần mềm thiết kế ngược Rapidform xor. Phương pháp kiểm tra đánh giá độ chính xác hình học các bề mặt tự do. Thực nghiệm ứng dụng kỹ thuật ngược trong thiết kế và kiểm tra mẫu cánh quạt chip máy tính.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3802
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273972-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273972.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.