Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe trượt đệm khí trên băng máy ИЗΜ-10M.
Authors: Nguyễn Anh Đức
Advisor: Vũ Toàn Thắng
Keywords: Chế tạo máy
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp đo độ thẳng, về đệm khí. Tính toán thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe trượt đệm khí. Kết quả đo độ nhám bề mặt của băng máy U3M-10M trước khi mài nghiền, độ nhám bề mặt làm việc của đệm khí chịu tải, đệm khí hướng dẫn,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3803
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295028-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 137,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295028.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.