Thông tin tài liệu


Title: Bài toán định vị và cấu trúc topo trong thiết kế mạng.
Authors: Trịnh Thị Hường
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Mạng máy tính; Thiết kế; Định vị
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu sự tương đồng mạng; truyền thông, mạng máy tính và nhà cung cấp mạng; khái niệm về lưu lượng và nhu cầu lưu lượng truy cập; về định tuyến và dòng. Các bài toán định vị các nút mạng liên kết và bài toán kết nối đường dẫn. Giải thuật di truyền. Giải thuật di truyền giải các bài toán định vị các nút mạng liên kết.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3808
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273298-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273298.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.