Thông tin tài liệu


Title: Các hệ thống giao thông thông minh.
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Tạ Hải Tùng
Keywords: Hệ thống giao thông; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống giao thông thông minh. Các giải pháp dự đoán và chống tắc nghẽn giao thông. Tìm hiểu và phân tích giải thuật phát hiện tắc nghẽn giao thông dựa trên vị trí các phương tiện. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá giải thuật.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3815
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273347-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 224,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273347.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.