Thông tin tài liệu


Title: Mô hình ứng dụng điện toán đám mây cho hệ thống thông tin quản lý trong Quân đội.
Authors: Nguyễn Văn Nội
Advisor: Nguyễn Thúc Hải
Keywords: Hệ thống thông tin; Tin học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ điện toán đám mây. Mô hình ứng dụng điện toán đám mây cho hệ thống thông tin trong quân đội.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3817
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273361-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 186,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273361.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.