Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp mô hình hóa mờ sử dụng phân cụm dữ liệu.
Authors: Nguyễn Thị Thi
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Dữ liệu; Mô hình hóa
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các khái niệm cơ bản: tập mờ, luật mờ...; mô hình hóa mờ; tổng quan về phân cụm dữ liệu. Các phương pháp mô hình hóa mờ. Xây dựng hệ thống dự báo giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3820
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273378-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273378.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.