Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng tổng đài quà tặng âm nhạc giá rẻ trên nền tảng công nghệ VoIP.
Authors: Vũ Mạnh Thiên
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Tổng đài; Phần mềm; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về VOIP và phần mềm tổng đài Asterisk. Xây dựng tổng đài quà tặng âm nhạc giá rẻ trên nền tảng công nghệ VOIP. So sánh các hệ thống tổng đài quà tặng âm nhạc khác, kế hoạch triển khai tổng đài quà tặng âm nhạc trong thực tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3823
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273382-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 167,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273382.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.