Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng dịch vụ tìm kiếm việc làm trên Google App Engine.
Authors: Phạm Văn Quang
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Phần mềm; Dịch vụ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về google app engine. Dịch vụ tìm kiếm việc làm trên nền tảng google app engine. Đánh giá chi phí, hiệu năng giữa mô hình cloud computing & mô hình client-server.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3824
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273386-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273386.pdf
    Restricted Access
  • Size : 852,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.