Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về Separation Logic và ứng dụng vào hệ thống kiểm định tự động.
Authors: Nguyễn Đức Cường
Advisor: Trần Đức Khánh
Keywords: Phần mềm; Kiểm định
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hoare logic, separation logic và kiểm định phần mềm, kiểm chứng mô hình, vai trò của separation logic trong tự động hóa kiểm định phần mềm. Nêu cơ sở lý thuyết của separation logic và giải pháp cho ứng dụng kiểm định phần mềm tự động. Cài đặt thử công cụ kiểm định tự động ứng dụng separation logic.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3834
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273432-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273432.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,56 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.