Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp phầm mềm cho bộ thu GPS
Authors: Phạm Văn Quyền
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Hệ thống định vị; Phần mềm; Hệ thống GPS
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về hệ thống GNSS. Nguyên lý cơ bản của GPS. Nguyên tắc hoạt động của bộ thu GPS. Giải pháp phần mềm cho bộ thu GPS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/384
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253640.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253640-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 77,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.