Thông tin tài liệu


Title: Bài toán lập lịch phân bổ tài nguyên trong môi trường điện toán đám mây.
Authors: Nguyễn Thị Thùy Liên
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Tin học; Thuật toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đồ thị, điện toán đám mây, lý thuyết về lập lịch. Bài toán lập lịch và phân bố tài nguyên trong môi trường điện toán đám mây. Tổng quan về các thuật toán giải bài toán,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3844
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295012-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 206,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295012.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.