Thông tin tài liệu


Title: Cơ chế định danh và quản lý truy nhập trên điện toán đám mây.
Authors: Lương Trần Tuấn Anh
Advisor: Trần Hoàng Hải
Keywords: Tin học; Định danh; Truy nhập
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Danh tính và điều khiển truy cập trong môi trường điện toán đám mây. Windows azure flatform - làm việc với dự án azure trong visual studio.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3851
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295052-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 225,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295052.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.