Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng giấu tin trên ảnh số JPEG.
Authors: Đào Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn Hải Thanh
Keywords: Thông tin; Chất lượng; Giấu tin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giấu tin, các kỹ thuật giấu tin và thám tin trong ảnh số JPEG. Giấu tin trong ảnh số JPEG sử dụng phương pháp môđun. Chương trình thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3852
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295055-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 50,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295055.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.