Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng chữ ký điện tử để xác thực trong quản lý công văn đi đến.
Authors: Đặng Ngọc Minh
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Công văn; Chữ ký; Quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mật mã, hàm băm và chữ ký điện tử. Xây dựng và cài đặt chương trình quản lý văn bản điện tử sử dụng sơ kỹ số RSA kết hợp hàm băm SHA.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3854
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295060-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 197,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295060.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.