Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hóa thông tin môi trường và ứng dụng cho các bài toán môi trường cảm thụ.
Authors: Nguyễn Đình Văn
Advisor: Đào Trung Kiên
Keywords: Môi trường; Công nghệ thông tin; Mô hình hóa
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp mô hình hóa môi trường. Xây dựng giải pháp mô hình hóa môi trường. Xây dựng các mô-đun hỗ trợ và ứng dụng mô hình hóa môi trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3855
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295062-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 134,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295062.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.