Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về tìm kiếm văn bản top-k query và triển khai ứng dụng.
Authors: Đỗ Thị Thanh Loan
Advisor: Vũ Tuyết Trinh
Keywords: Dữ liệu; Truy vấn; Tìm kiếm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu Top-K, thuật toán Top-K. Xây dựng ứng dụng quản lý truyện cười jokesystem sử dụng truy vấn Top-K.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3856
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295063-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295063.pdf
    Restricted Access
  • Size : 669,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.