Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng API theo chuẩn RESTful cho mạng xã hội chia sẻ địa điểm.
Authors: Đào Anh Khoa
Advisor: Nguyễn Nhật Quang
Keywords: Mạng xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đánh giá các thư viện, framework hỗ trợ xây dựng mạng xã hội hiện có. Nêu đặc điểm, chức năng, khả năng của các công nghệ được sử dụng để xây dựng mạng xã hội chia sẻ địa điểm. Trình bày kiến trúc vật lý, giao diện của các chức năng chính của mạng xã hội chia sẻ địa điểm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3858
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295070-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295070.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.