Thông tin tài liệu


Title: Quản lý sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc .
Authors: Nguyễn Minh Thắng
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Mạng điện; Sơ đồ; Phần mềm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu sơ đồ nguyên lý lưới điện, công nghệ GIS, mục tiêu xây dựng phần mềm quản lý sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp. Hệ điều hành, web server, công cụ phát triển ứng dụng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các module.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3859
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295071-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 249,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295071.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.