Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phân tán dựa trên mô hình local proxy cho thông tin dạng nhị phân.
Authors: Vũ Đình Minh
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Mạng thông tin; Mô hình; Ứng dụng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các mô hình client-server, mô hình peer to peer, mô hình local proxy. Dịch vụ chia sẻ file theo yêu cầu. Ứng dụng file sharing theo mô hình local proxy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3860
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295072-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295072.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.