Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tối ưu công nghệ dập khối trên khuôn hở để chế tạo chi tiết trục khủy động cơ ô tô.
Authors: Lê Thọ Tiệp
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Dập khối; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ dập tạo hình các chi tiết dạng khối. Nghiên cứu công nghệ dập khối trên khuôn hở. Nghiên cứu công nghệ dập trục khuỷu. Mô phỏng số quá trình tạo hình chi tiết trục khuỷu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3864
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273756-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273756.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.