Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế công nghệ chế tạo bếp dầu hóa hơi có tính cơ động cao phục vụ cho quân đội.
Authors: Trịnh Văn Giang
Advisor: Phạm Văn Nghệ
Keywords: Bếp dầu; Thiết kế; Chế tạo
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bếp dầu hóa hơi. Kỹ thuật cháy dầu và nguyên lý làm việc của bếp dầu hóa hơi. Nghiên cứu thiết kế bếp hóa hơi và công nghệ chế tạo các bộ phận chính. Mô phỏng số quá trình tạo hình một số chi tiết chính.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3865
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273890-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273890.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.