Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát các công cụ hỗ trợ trong đánh giá môn học Mạng máy tính.
Authors: Nguyễn Mạnh Hà
Advisor: Trần Hoàng Hải
Keywords: Môn học; Đánh giá; Trường cao đẳng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khảo sát thực trạng công cụ đánh giá môn học mạng máy tính tại Trường cao đẳng nghề Long Biên. Thực nghiệm sư phạm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3868
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273292-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 160,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273292.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.