Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp tổng hợp nano-ZnO.
Authors: Nguyễn Hoàng Trung
Advisor: Nguyễn Hàn Long
Keywords: Vật liệu nano; Tổng hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý thuyết về ZnO và nano-ZnO, các phương pháp tổng hợp nano-ZnO. Nêu các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu phương pháp tổng hợp nano-ZnO với sự hỗ trợ của các phụ gia phân tán, của bức xạ năng lượng sóng siêu âm, của bức xạ năng lượng sóng vi ba.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3870
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296218-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 158,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296218.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.