Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và triển khai giải pháp công nghệ thông tin phục vụ quản lý đào tạo tại trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Phạm Văn Hạnh
Advisor: Nguyễn Hồng Quang
Keywords: Công nghệ thông tin; Bài toán quản lý đào tạo; Đại học Luật Hà Nội
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bài toán quản lý đào tạo trong trường Đại học Luật Hà Nội. Các Module nhập học, quản lý sinh viên, quản lý tài chính và quản lý điểm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/388
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253915.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253915-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 132,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.