Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính động của thiết bị BTB trong điều kiện lõm điện áp
Nghiên cứu đặc tính động của thiết bị BTB trong điều kiện lõm điện áp
Authors: Vũ Quang Dũng
Advisor: Phạm Việt Phương
Keywords: Điện áp; Thiết bị; Điện áp; Thiết bị
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu chung về các thiết bị truyền tải linh hoạt FACTS1. Vấn đề suy giảm điện áp trên lưới. Hệ thống BTB công suất 50MW. Ảnh hưởng của suy giảm điện áp đến hoạt động của hệ thống.
Tìm hiểu chung về các thiết bị truyền tải linh hoạt FACTS1. Vấn đề suy giảm điện áp trên lưới. Hệ thống BTB công suất 50MW. Ảnh hưởng của suy giảm điện áp đến hoạt động của hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3891
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272307-tt .pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272307.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.