Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển tối ưu đảo trên cơ sở mạng nơron nhân tạo cho robot hai bậc tự do
Điều khiển tối ưu đảo trên cơ sở mạng nơron nhân tạo cho robot hai bậc tự do
Authors: Hoàng Đình Cơ
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Robot công nghiệp; Điều khiển; Robot công nghiệp; Điều khiển
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về tổng quan về robot công nghiệp và phương pháp điều khiển; thiết kế bộ điều khiển; ứng dụng thuật toán cho robot planar 2 bậc tự do
Giới thiệu về tổng quan về robot công nghiệp và phương pháp điều khiển; thiết kế bộ điều khiển; ứng dụng thuật toán cho robot planar 2 bậc tự do
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3893
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272324.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272324-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 213,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.