Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống tự động hóa dây truyền sản xuất đá ốp lát tại nhà máy Vinaconex và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống bằng thiết bị tự động hóa của siemens/
Nghiên cứu hệ thống tự động hóa dây truyền sản xuất đá ốp lát tại nhà máy Vinaconex và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống bằng thiết bị tự động hóa của siemens/
Authors: Nguyễn Danh Quyền
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Đá ốp lát; Sản xuất; Tự động hóa; Đá ốp lát; Sản xuất; Tự động hóa
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: \a Tìm hiểu chung về công nghệ sản xuất đá tấm slab; Hệ thống thiết bị chấp hành và hệ thống điều khiển; Lựa chọn giải pháp kỹ thuật; Thiết kế giao diện người máy trên phần mềm WinCC.
\a Tìm hiểu chung về công nghệ sản xuất đá tấm slab; Hệ thống thiết bị chấp hành và hệ thống điều khiển; Lựa chọn giải pháp kỹ thuật; Thiết kế giao diện người máy trên phần mềm WinCC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3894
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272348-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 105,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272348.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.