Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển mô hình nội (IMC) thích nghi với mô hình nhận dạng on-line
Điều khiển mô hình nội (IMC) thích nghi với mô hình nhận dạng on-line
Authors: Bùi Văn Chung
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Mô hình nội; Nhận dạng hệ thống; Mô hình nội; Nhận dạng hệ thống
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu điều khiển theo nguyên lý mô hình nội; nhận dạng hệ thống; ứng dụng nguyên lý mô hình nội và nhận dạng hệ thống đề điều khiển thích nghi hệ thống.
Giới thiệu điều khiển theo nguyên lý mô hình nội; nhận dạng hệ thống; ứng dụng nguyên lý mô hình nội và nhận dạng hệ thống đề điều khiển thích nghi hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3895
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272355-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272355.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.