Thông tin tài liệu


Title: Tính toán, thiết kế hệ thống lưu trữ điện năng bằng ắc quy
Tính toán, thiết kế hệ thống lưu trữ điện năng bằng ắc quy
Authors: Đỗ Thanh Tiến
Advisor: Nguyễn Văn Liễn
Keywords: Điện năng; Ắc quy; Lưu trữ; Hệ thống bess; Điện năng; Ắc quy; Lưu trữ; Hệ thống bess
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.
Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3896
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272444-TTl.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272444.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.