Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng MODULE phần mềm mô phỏng vật lý lò hơi công nghiệp
Xây dựng MODULE phần mềm mô phỏng vật lý lò hơi công nghiệp
Authors: Đoàn Thanh Dự
Advisor: Hoàng Minh Sơn
Keywords: Lò đốt khí; Phần mềm mô phỏng; Lò đốt khí; Phần mềm mô phỏng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về lò hơi, động học của lò hơi, xây dựng module phần mềm mô phỏng lò hơi, kết quả mô phỏng hoạt động lò hơi trên phần mềm.
Giới thiệu tổng quan về lò hơi, động học của lò hơi, xây dựng module phần mềm mô phỏng lò hơi, kết quả mô phỏng hoạt động lò hơi trên phần mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3897
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272469-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 177,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272469.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.