Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển dự báo TURBINE hơi
Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển dự báo TURBINE hơi
Authors: Lê Việt Hùng
Advisor: Hoàng Minh Sơn
Keywords: Tuabin hơi nước; Hệ thống điều khiển dự báo; Tuabin hơi nước; Hệ thống điều khiển dự báo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3898
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272478.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272478-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 84,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.