Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng thu tín hiệu số bằng bộ cân bằng kênh Turbo.
Authors: Đào Đức Toàn
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Liên lạc vô tuyến; Chất lượng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mô hình hệ thống thông tin vô tuyến, một số thách thức của kênh vô tuyến băng thông rộng, hệ thống mimo, mã chập. Các kỹ thuật cân bằng (equalizer). Xây dựng bộ cân bằng kênh turbo mmse trên matlab.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3902
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000373312.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273312-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 324,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.