Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phần mềm CAE để phân tích và khắc phục các lỗi khi ép phun sản phẩm vỏ điện thoại di động SHG sử dụng nhựa PCEH1050.
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Thị Hồng Minh
Keywords: Ép phun; Công nghệ; Phần mềm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu các thông số ép phun và miền tham số khảo sát của các thông số ép phun ảnh hưởng đến kích thước đường hàn của sản phẩm. Chạy mô phỏng quá trình ép phun trên phần mềm Moldex3D. Xuất dữ liệu và xử lý kết quả mô phỏng. Thực nghiệm ép phun và chọn bộ thông số tối ưu để giảm thiểu kích thước đường hàn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3912
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273123-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273123.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.