Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mô hình mô phỏng trong việc bố trí hợp lý số lao động trong dây truyền sản xuất tại phân xưởng sản xuất.
Authors: Phan Văn Cảnh
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Keywords: Sản xuất; Mô hình; Phần mềm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật mô hình mô phỏng. Phương pháp mô hình mô phỏng các hệ thống sản xuất. Giới thiệu về hệ thống (phần mềm) Slam II và môi trường Awesim. Ứng dụng mô hình mô phỏng trong việc bố trí hợp lý số lao đọng trong dây truyền sản xuất tại phân xưởng sản xuất.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3913
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273296-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273296.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.