Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ phục hồi bạc đỡ ba bít của các tua bin nhiệt điện có công suất tới 300MW.
Authors: Nguyễn Trung Thành
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Tuabin; Thiết kế; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lý thuyết bôi trơn. Tuabin hơi khí (tuabin nhiệt điện), các loại gối đỡ tuabin trong nhà máy nhiệt điện tới 300MW. Các dạng sai hỏng và các bước cơ bản phục hồi bạc đỡ ba bít tuabin nhiệt điện 300MW.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3915
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273603-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273603.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.