Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế một số cơ cấu truyền dẫn cơ khí “cam, hộp tốc độ” trên cơ sở Độ Tin Cậy và Tuổi Thọ.
Authors: Trương Thị Ngọc Anh
Advisor: Nguyễn Doãn Ý
Keywords: Chi tiết máy; Thiết kế; Tuổi thọ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu một số khái niệm chính về độ tin cậy. Một số cơ cấu trong chế tạo máy: cơ cấu cam, bánh răng. Cơ sở tính, thiết kế chi tiết cơ khí trên cơ sở độ tin cậy. Thiết kế cơ cấu trong hệ truyền dẫn cơ khí trên cơ sở độ tin cậy và tuổi thọ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3916
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273546-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273546.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.