Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng các phần mềm để tạo phòng thí nghiệm ảo phục vụ giảng dạy.
Authors: Nguyễn Lê Thông
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Phần mềm; Giảng dạy
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thí nghiệm truyền thông và thí nghiệm ảo. Nêu lý luận và ứng dụng các phần mềm dạy học để xây dựng phòng thí nghiệm. Phát triển ứng dụng cho phòng thí nghiệm ảo với ngôn ngữ lập trình Java.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3922
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273508-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273508.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.