Thông tin tài liệu


Title: Các thuật toán đối sánh mẫu và ứng dụng tìm kiếm trên website.
Authors: Phạm Công Hồng
Advisor: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Website; Thuật toán; Tìm kiếm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đối sánh mẫu. Các thuật toán đối sánh mẫu chính xác, xấp xỉ. Sử dụng thuật toán đối sánh mẫu trong tìm kiếm trên Website.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3924
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273539-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273539.pdf
    Restricted Access
  • Size : 972,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.