Thông tin tài liệu


Title: Một cách tiếp cận toàn cục giải bài toán bè cực đại có trọng số.
Authors: Đặng Thị Hồi
Advisor: Nguyễn Cảnh Nam
Keywords: Hàm số; Thuật toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số khái niệm như tập lồi, hàm lồi, bài toán tối ưu...Nêu những lý thuyết cơ bản và sơ đồ tổng quát của một thuật toán nhánh cận, thuật toán nhánh cận cho bài toán bè cực đại có trọng số. Cách tiếp cận khác của phương pháp nhánh cận, xây dựng bài toán nới lỏng nhẳm tăng tốc thuật toán nhánh cận cho bài toán bè cực đại có trọng số.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3925
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273587-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 174,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273587.pdf
    Restricted Access
  • Size : 332,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.