Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng Matlab để xây dựng phần mềm trợ giúp việc dạy và học.
Authors: Trần Hoài Phúc
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Phần mềm Matlab; Dạy; Học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Matlab, các khái niệm cơ bản, hàm số học, hàm giải tích, hàm đại số, đồ họa trong matlab. Lập trình trong matlab. Áp dụng một số bài toán khảo sát hàm số, bài toán tìm cực trị của hàm số,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3929
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273509-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 158,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273509.pdf
    Restricted Access
  • Size : 704,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.