Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng Mathematica để xây dựng phần mềm trợ giúp việc dạy và học.
Authors: Nguyễn Đình Đại
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Dạy; Phần mềm; Học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phần mềm Mathematica và một số ứng dụng trong đại số và hình học. Lý thuyết danh sách, lập trình cấu trúc và xây dựng các chương trình hỗ trợ dạy và học. Một số kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3930
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273517-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 17,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273517.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.