Thông tin tài liệu


Title: Zero knowledge và ứng dụng trong an toàn dữ liệu.
Authors: Bùi Xuân Bình
Advisor: Vũ Thành Nam
Keywords: Dữ liệu; An toàn; Bảo mật thông tin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Zero knowledge. Cơ sở mật mã. Ứng dụng Zero knowledge
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3933
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273897-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 338,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273897.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.